Munay Ki


                                                      Een geschenk van de Inca’s…aan jezelf

Munay betekent “Liefdeskracht” en Ki betekent “Kracht/Energie”
Munay Ki betekent “Ik hou van je”
of
“Ik hou van je vanuit het aller diepste van mijn hart”
of
“Wees zoals je bent”

 

“Vergeet alles, en op datzelfde moment zul je weten wat blijvend is”.
Ook jij kan je leven verrijken 

* voert je voorbij de illusie van afscheiding
* herstelt de verbinding met je innerlijke kracht

* het maakt dat je volledig in je kracht komt te staan.
Je kracht om je dromen te kunnen creëren
en te manifesteren in deze wereld.
* de Munay ki geeft een enorme liefdeskracht voor jezelf
en de wereld om je heen.

* door een verschuiving van perceptie leer je veranderingen
te laten plaatsvinden via je hart. Simpel door je hart
echt te openen, voor jezelf, voor de ander en voor het
grotere geheel, door het verkrijgen van een hoger
bewustzijn en door verbindingen te maken en te delen.

* het belooft een versnelde transformatie naar hoger bewustzijn.
* geeft praktische gereedschappen om de Nieuwe Tijd in praktijk
te brengen.
De tijd die begint waar je hier en nu bent,
in je dagelijks leven.

* de inwijdingen geven je de wijsheid en de kracht om
je verantwoordelijkheid te accepteren voor alle schepping.
* de Munay ki is het Inca pad naar verlichting en wereldvrede.

Voor wie zijn deze inwijdingen? Voor mensen zoals jij en ik die graag in vrede, schoonheid en bewustzijn willen leven.
Zo kunnen we samen het Pad van de Inca lopen en in harmonie leven met elkaar en alles wat op de aarde is. 

Inhoud van deze mooie inwijdingen

Het eerste ritueel…..is het ritueel van de Genezer dat je verbindt met een afstamming van de bewakers van de aarde uit het verleden, die je komen bijstaan in jouw persoonlijke genezing. De Laika’s weten dat er geweldige spirituele hulp beschikbaar is voor ons. Deze Lichtwezens werken aan ons als we mediteren en als we slapen, om de wonden van ons verleden en van onze voorouders te helen. De helende kracht van je handen ontwaakt, zodat je deze kunt gebruiken om jezelf (en nadat je de 9e rite hebt ontvangen) anderen te helen.

Het tweede ritueel…..bestaat uit beschermingen die geïnstalleerd worden in je Lichtend Energieveld. Deze staan bekend als de Banden van Kracht en zijn opgebouwd uit vijf energetische banden die aarde, lucht, vuur, water en zuiver licht vertegenwoordigen. Deze banden worden in je Lichtend Energieveld geïnstalleerd en werken als filters, die alle naar je toekomende negatieve energieën afbreken in één van de vijf elementen, zodat deze energieën je kunnen voeden in plaats van je vergiftigen of ziek maken. De Banden van Kracht staan altijd “ingeschakeld” en ketsen alle negatieve energieën af. In een wereld die vervuld is van angst bieden de banden essentiële bescherming. Het duurt twee a drie weken eer deze bescherming werkt.

Het derde ritueel…..is het ritueel van de Harmonie waarin je zeven archetypes ontvangt in je chakra’s. In de eerste chakra ontvang je het archetype van de slang, jaguar in de tweede, kolibrie in de derde en adelaar in de vierde. Daarna gaan er drie “aartsengelen” in je bovenste drie chakra’s. Huascar Inca, de hoeder van de onderwereld en het onderbewuste wordt overgebracht naar de vijfde chakra. Quetzalcoatl, de gevederde slang “God van Amerika” en hoeder van de middenwereld (onze wakende wereld) komt in de zesde chakra; Pachacuti, de beschermer van de bovenwereld (ons super bewustzijn) en hoeder van de tijd komt in de zevende chakra. Deze archetypes worden overgebracht in je chakra’s als zaden. Deze zaden ontkiemen met vuur en je zal een aantal vuurmeditaties moeten uitvoeren om ze te laten ontwaken en helpen groeien. Daarna zullen ze je helpen de psychische modder die in je chakra’s is opgebouwd te verteren, zodat je chakra’s kunnen stralen met hun oorspronkelijke licht en je een regenboog lichaam verkrijgt. Deze rite helpt je om je verleden af te schudden, zoals een slang haar huid afschudt.

Het vierde ritueel…..is het ritueel van de Ziener. Dit ritueel installeert vezels van licht van je visuele cortex in de achterkant van je hoofd naar je derde oog en hartchakra. Deze initiatie ontwaakt je mogelijkheid om de onzichtbare wereld waar te nemen. Veel mensen merken dat ze een paar maanden na het ontvangen van het ritueel van de Ziener in staat zijn de energiewereld om zich heen waar te nemen.

Het vijfde ritueel…..is het ritueel van de Hoeder van de Dag. De Hoeders van de Dag zijn de meesters van de stenen altaren uit de oudheid, gevonden in heilige plaatsen over de wereld, van Stonehenge tot Machu Picchu. De Hoeders van de Dag zijn in staat de kracht van deze altaren aan te roepen om genezing en evenwicht in de wereld te brengen. Dit ritueel is een energetische transmissie die je verbindt met de afstamming van de Laika’s uit het verleden. Volgens de overleveringen roepen de Hoeders van de Dag de zon aan om op te komen en onder te gaan, zorgden zij ervoor dat de mensen in harmonie met moeder aarde leefden en vereerden zij het vrouwelijke. De Hoeders van de Dag waren de vroedvrouwen die bij geboortes en overlijden aanwezig waren, net als de kruidengenezers of sjamanen (curanderas). Het waren over het algemeen vrouwen die kennis hadden over de vrouwelijke aarde. Deze initiatie zet het proces van de genezing van je innerlijke vrouwelijkheid in gang en helpt je over angsten heen te stappen en vrede uit te dragen.

Het zesde ritueel…..is het ritueel van de Hoeder van de Wijsheid. De legendes zeggen dat de oude wijsheid zich in de hoge bergen bevindt. De met ijs overdekte bergen werden vereerd als krachtplaatsen, van de berg Sinaï tot de berg Fuji en Olympus. Zij werden vereerd als plaatsen waar de mens het goddelijke ontmoette. De afstamming van de Hoeders van de Wijsheid zijn de medicijnmannen en – vrouwen uit het verleden die de dood hebben overwonnen en buiten de tijd zijn gestapt. De taak van de Hoeder van de Wijsheid is om de geneeskundige leer te beschermen en waar nodig met anderen te delen. Dit ritueel helpt je om buiten de tijd te stappen en de oneindigheid te proeven.

Het zevende ritueel…..is het ritueel van de Hoeder van de Aarde. Dit ritueel verbindt je met een afstamming van aartsengelen die de hoeders van ons melkwegstelsel zijn. Ze hebben de reputatie een menselijke vorm te hebben en zo groot als bomen te zijn. De Hoeders van de Aarde, die de rentmeesters van alle leven op aarde zijn, staan onder de rechtstreekse bescherming van deze aartsengelen en kunnen wanneer nodig hun krachten oproepen om healing en balans te brengen in elke willekeurige situatie. Het ritueel van de Hoeders van de Aarde helpt je bij het aanleren van de methodes van de ziener en bij het dromen van de wereld in wording.

Het achtste ritueel…..is het ritueel van de Hoeder van de Sterren. Dit ritueel verankert je op een veilige manier aan de tijd na de grote verandering, waarvan gezegd wordt dat deze plaats zal vinden rond het jaar 2012. Volgens de overlevering begint jouw fysieke lichaam na het ontvangen van dit ritueel zich te ontwikkelen tot dat van de Homo Luminous. Het verouderingsproces wordt vertraagt en wordt immuun tegen ziektes waar je eerst vatbaar voor was. Wanneer je dit ritueel ontvangt, verkrijg je rentmeesterschap over de tijd die komen gaat en over alle toekomstige generaties.

Het negende ritueel, is het ritueel van Schepper. Wanneer je deze inwijding ontvangt, ontwaakt het Goddelijk Licht in je. Je ontvangt rentmeesterschap over de gehele schepping, van het kleinste zandkorreltje tot de grootste groep van melkwegstelsels in het heelal. Dit ritueel is nooit eerder op onze planeet beschikbaar geweest. Hoewel enkele dit niveau van initiatie bereikten en hun Christus – of Boeddha bewustzijn hebben wakker gemaakt, is het tot op heden nooit eerder mogelijk geweest om dit ritueel van persoon tot persoon door te geven. Met andere woorden, een overdracht van Spirit tot mens heeft zich wel eens voorgedaan, terwijl voorheen transmissies van mens tot mens niet mogelijk waren. Het ritueel van de Schepper werd voortgebracht en aan ons geschonken door oude, wijze Inca’s uit de Andes. Dit vond plaats in de zomer van 2006. Bij het negende ritueel ontvang je je eigen pi- steen. Deze draagt de energie van de pi- steen van jouw inwijder, omdat ze bij elkaar zijn bewaard en liefde en aandacht hebben ontvangen. Je kunt deze steen een tijdje bij je dragen als je dat wilt (niet om je hals open en bloot i.v.m. energieën van buitenaf) en gebruik hem daarna ook om energie over te dragen naar de stenen van jouw inwijdelingen.

Initiatie van de Princes…..Ñusta Karpay. Het is het vrouwelijke principe van de schepping. (dit is niet de 10e inwijding)

Investering
9 riten incl. lunch, certificaat, handboek, pi stone

2 dagen x € 111,- of € 222,- in ene te voldoen.
3 dagen x € 77,- of € 222,- in ene te voldoen.

Inschrijven en/of informatie,
mail naar info@debronvanlicht.nl

of
tel. 0181639497

© 2006 – 2024 Spiritueel Centrum “De Bron van Licht” V.o.f.