Gold Reiki


Gold Reiki Inwijding

        

De Deense Meditatieleraar Ole Gabrielsen heeft Gold Reiki gechanneld. Gold Reiki buigt negativiteit en angst om in licht en vreugde.
Goud zuivert en transformeert.
Gold Reiki is te gebruiken voor mensen, dieren ruimtes en voorwerpen. Inmiddels is de Gold Reiki een wereldwijd verspreide energie.

 

 


Wat is het verschil tussen Gold Reiki en Kundalini Reiki?

Waar Kundalini Reiki vaak werkt op het lichamelijk vlak en via specifieke inwijdingen ook bepaalde trauma’s en blokkades aanpakt, werkt Gold Reiki als een transformerende healing. Gold Reiki stemt je af op één van de sterkst transformerende energiestralen (GOUDEN STRALEN) uit de kosmos. Na de inwijding krijg je de sterke zuiverende werking van het edelmetaal goud als energie tot je beschikking. Het gouden licht staat in de spirituele wereld bekend om zijn werking om het negatieve te weren en ons te beschermen. Het zet het negatieve om in het positieve en laat het duister oplossen door zijn gouden lichtstralen.

Gold Reiki transformeert angst en negativiteit in licht en vreugde!
De gouden straal is in het Universum één van de krachtigste transformerende energieën. Met de inwijdingen van Gold Reiki word je afgestemd op het edelmetaal goud. Haar essentie heeft een enorme kracht om te zuiveren. Gold Reiki helpt ook om angst en negativiteit weg te halen en je te beschermen tegen ongewenste energieën. Kinderen reageren heel goed op Gold Reiki. Vooral kinderen met een ontwikkelingsstoornis als ADHD, PDD-NOS, Autisme etc., reageren er heel goed op. Het geeft ze meer rust en ontspanning.

Hoe gebruik je Gold Reiki?
Een behandeling Gold Reiki is veel korter dan een andere Reikibehandeling. Een Gold Reikibehandeling duurt gemiddeld 3 – 5 minuten. Je kunt Gold Reiki op diverse manieren geven, zoals…Persoonlijke behandeling, Healing op afstand, Zuiveren van een huis of voorwerpen.

Gold Reiki 1e inwijding:
Na de eerste inwijding kan je jezelf, andere mensen, planten, dieren, voorwerpen met Gold Reiki behandelen.
Tijdens de inwijding in Gold Reiki zal je aura meer en meer met een gouden licht vervuld worden. Je kunt je steeds meer afstemmen op deze hoge trilling en zo meer harmonie in je leven creeëren.

Gold Reiki 2e inwijding:
Bij deze inwijding worden de Reiki kanalen versterkt.
Dit wordt met een speciale meditatie gedaan. Als je deze meditatie gebruikt, versterkt het gouden licht zich in jou.
Op deze manier worden alle chakra’s en energievelden verlicht. Dit komt doordat deze meditatie ook reinigend/zuiverend werkt.
De meditatie staat beschreven in de te ontvangen info. 

Gold Reiki 3e inwijding:
De vorige inwijdingen worden versterkt en verfijnd. Het gouden licht wordt versterkt en vervuld je gehele aura. Je kan nu mensen inwijden in de Gold Reiki Energie. De energie van Gold Reiki is enorm krachtig. Een behandeling van 3-5 minuten Gold Reiki staat gelijk aan een volledige behandeling van een normale Reikibehandeling.
Tevens kan je kristallen en andere voorwerpen inwijden zodat ze als Reikikanaal gebruikt kunnen worden.

Inwijding op afstand
Een inwijding op afstand werkt eigenlijk hetzelfde als een behandeling op afstand.
             Het enige verschil is dat je nu geen behandeling ontvangt, maar een inwijding.
                      Je zult zelf mogen ervaren hoe krachtig een inwijding op afstand is.

Investering
3 inwijdingen incl. informatie en certificaat,
per inwijding 3 x € 65,- of € 195,- in ene te voldoen

Inschrijven en/of informatie,
mail naar info@debronvanlicht.nl

of
tel. 0181639497

© 2006 – 2024 Spiritueel Centrum “De Bron van Licht” V.o.f.