Copyright

Copyright website De Bron van Licht. Alle rechten voorbehouden!
Niets uit de tekst, het ontwerp of grafische voorstellingen in deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Spiritueel Centrum de Bron van Licht worden hergebruikt, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, overtypen, opslag in gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

Foto’s en illustraties op de website / webpagina’s van het Spiritueel Centrum De Bron van Licht, www.debronvanlicht.nl, mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming. Als de auteur niet vermeld staat, is overname van de tekst geoorloofd zonder toestemming, mits de bron (Spiritueel Centrum “De Bron van Licht”) wordt vermeld. In alle andere gevallen moet voor eventuele overname van een tekst of illustratie contact worden opgenomen met info@debronvanlicht.nl.

U bent natuurlijk altijd vrij om alleen te linken naar de artikelen of pagina’s van www.debronvanlicht.nl

Disclaimer

  1. Het onderstaande is van toepassing op de website / webpagina’s van het Spiritueel Centrum De Bron van Licht, www.debronvanlicht.nl. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
  2. Spiritueel Centrum de Bron van Licht spant er zich voor in de inhoud van de website / webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
  3. Spiritueel Centrum de Bron van Licht verschaft de inhoud van de website / webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
  4. Spiritueel Centrum de Bron van Licht is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website / webpagina’s of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.
  5. Spiritueel Centrum de Bron van Licht is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
  6. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website / webpagina’s of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website / webpagina verzendt.
  7. Spiritueel Centrum de Bron van Licht behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website / webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken.