Op weg naar en de herinnering aan thuis

Inhoud cursus Op weg naar … en de Her-innering aan Thuis

Les 1; De Ziel
De Ziel is dat deel van de mens dat zijn oorsprong heeft in de LevensBron en daarmee eeuwig verbonden is. De LevensBron is het ene, waaruit alles wat leeft voortkomt en naar terugkeert.

Les 2; Wie ben je werkelijk
Je ziel zoekt op het hoogste gevoel…om het beste uit te kiezen van Wie Jij Bent…zonder te veroordelen wat je niet kiest.

Les 3; Zijn in het Hier en Nu
Dat klinkt heel gemakkelijk maar probeer het even, ga rustig zitten en adem in en uit, heel rustig in je eigen ritme. Dit zou je ook in je tuin of in het bos kunnen doen. Geniet van datgene waar je naar kijkt.

Les 4; Leven vanuit Inspiratie
Diep binnen in jezelf weet jij wat je levensdoel en passie is en waaruit jij je inspiratie vandaan kan halen. In het dagelijks leven ben je dat vaak vergeten.

Les 5; Contact maken met je Ziel
Om de roep van je Ziel te horen, is het belangrijk om dat verlangen te onderzoeken, ernaar te luisteren en het serieus te nemen. Daarvoor is stilte nodig, lege ruimte en tijd.

Les 6; Leven vanuit
Angst of Liefde Als we er over nadenken, merken we zelf wel wat onze keuze is geweest, en voor welke kant we hebben gekozen.

Les 7; Gedachtekracht
Alles om ons heen is energie, wij zelf zijn energie dus ook de gedachten die we uitzenden is energie. Als kosmische wet geldt dat alles wat je uitzendt ook weer bij je terug komt.

Les 8; In vertrouwen…Loslaten
Loslaten, de touwtjes uit handen geven aan het universum en erop vertrouwen dat alles wat er komt goed is. Het pad naar verlichting wordt niet gekenmerkt door wat je leert en tot je neemt, maar door datgene wat je afleert en loslaat.

Les 9; Dankbaarheid
Doe je ogen maar eens dicht en geniet eens van alle energieën om je heen. Probeer het maar en voel de liefdevolle stroom van energie die door je heen gaat stromen.

Les 10; Op weg naar Thuis
Onze Ziel hier op aarde wonend in een lichaam is zich echter zeer wel bewust van de her-innering aan de dimensie van licht waar het vandaan komt.

Les 11; Je Ziel, het Goddelijke Zelf
Als je beseft dat je meer bent dan een fysiek lichaam, dan ervaar je de grootsheid van het werkelijke zelf. Dan heb je zicht op je ware Bron. Het Goddelijke Zelf. De eenheid van het totaal dat ook in jou aanwezig is.

Nog eenmaal bij elkaar tijdens een gezellig etentje, uitreiking certificaat

Inschrijven en kosten
De cursus wordt één maal per maand gegeven en de kosten zijn;
€ 550,= of € 50,= per les. Bij tussentijds stoppen is men verplicht het restant
van het cursusgeld in ene te voldoen.

Aanmelden kunt u doen:
telefonisch; 0181639497
of
e-mail naar; info@debronvanlicht.nl

© 2006 – 2018 Spiritueel Centrum “De Bron van Licht” .